Systemy sygnalizacji pożaru i systemy oddymiania

Obowiązkowo z mocy prawa systemy sygnalizacji pożaru instaluje się w dużych obiektach budowlanych, zwłaszcza takich gdzie występuje natężony ruch osobowy jak np. centra handlowe, urzędy, instytucje,itp.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r w prawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2009r Nr 178 poz. 1380 oraz 201o nr 57 poz. 353), precyzuje jakich dokładnie obiektów dotyczy ten obowiązek.
Niezależnie od powyższych obowiązkowych wskazań, systemy SSP stają się coraz bardziej powszechne w różnych, nawet znacznie mniejszych obiektach z uwagi na to, że są najprostszym sposobem na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest szybkie wykrycie pożaru, uruchomienie sygnalizacji oraz powiadomienie jednostki straży pożarnej. Dzięki temu systemy SSP ratują ludzkie życie i pozwalają na zminimalizowanie strat materialnych.
Z kolei systemy oddymiania umożliwiają przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

Oferowane przez FM-SERWIS systemy sygnalizacji pożaru to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony pożarowej. Rozwiązania te obejmują między innymi urządzenia takie jak: panele sterowania do prostych instalacji przeciwpożarowych, wielofunkcyjne centrale sterujące oraz zaawansowane moduły kontrolno-sterujące, które współpracują bezpośrednio z urządzeniami zainstalowanymi na budynku takimi jak : sygnalizatory optyczno – akustyczne, czujki , ROP-y.
Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymujecie Państwo pomoc na każdym etapie inwestycji. Zaczynamy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń poprzez projektowanie instalacji, aż po konserwacje i serwis zainstalowanych systemów. Oferujemy pełną gamę systemów zapewniających bezpieczeństwo pożarowe takie jak dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania oraz systemy gaszenia pożaru: wodą , gazem , mgłą wodną pianą)