Oświetlenie awaryjne

Podstawowym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia takich jak:
-oświetlenie ewakuacyjne (oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka)
-oświetlenie zapasowe

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. W związku z tym ich parametry techniczne, a przede wszystkim skuteczność działania są określone w kilku powiązanych ze sobą normach.

Rodzaj oraz zastosowanie właściwego oświetlenia awaryjnego zależy od przeznaczenia budynku, jego powierzchni, ilości kondygnacji itp. Określają to bardzo szczegółowe przepisy, które zawierają szereg wytycznych.

Oferowane przez FM-Serwis oświetlenie awaryjne jest projektowane przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych. Opracowany przez nas projekt projekt – zgodnie z wymaganiami jest następnie uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po wykonaniu instalacji na podstawie uzgodnionego projektu wykonujemy tzw. próby odbiorcze potwierdzające jej poprawne działanie i w imieniu inwestora zgłaszamy instalację do odbioru. Na życzenie inwestora przeprowadzamy także okresowe badania instalacji.