Instalacje zasilania awaryjnego

Zasilanie awaryjne – jest nieodzownym elementem każdej instalacji elektrycznej. Nasza firma już na etapie projektowania instalacji , dba o to by zapewnić Państwu bezpieczeństwo zasilania i wyeliminować ryzyko związane z przerwami lub zakłóceniami w dostawie energii. Ciągłość zasilania jest bowiem najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na sprawność działania wszystkich instalacji teletechnicznych i systemów teleinformatycznych. Przerwy w zasilaniu spowodowane są najczęściej awariami sieci energetycznej lub też działaniem osób trzecich (sabotaż). Skutki takich przerw, to nie tylko straty finansowe wynikające z przestojów w pracy, uszkodzeń sprzętu, czy nawet całych systemów teletechnicznych. Stratą niemierzalną, lecz znacznie gorszą może być utrata danych, a w konsekwencji nawet wiarygodności firmy.

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo szeroki wybór urządzeń zasilania awaryjnego takich jak:
-akumulatory,
-zasilacze UPS wyposażone w baterie akumulatorów,
-agregaty prądotwórcze, które są w stanie zapewnić niezbędne zasilanie energią o odpowiednich parametrach w przypadku sabotażu, awarii, czy też planowych wyłączeń zasilania.
Służymy fachową radą i pomocą w doborze odpowiednich urządzeń.