Usługi elektryczne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Pomiarów elektrycznych – dzięki nim użytkownicy otrzymują informację o stanie technicznym instalacji elektrycznej. Pomiary w okresie eksploatacji, pozwalają określić aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą do podejmowania decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, czy też konserwacji.
Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów. Wykonujemy pomiary odbiorcze, okresowe (określone przepisami Ustawy – Prawo Budowlane) i powykonawcze.
Do wszystkich pomiarów sporządzamy dokumentację w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary.

Wykonujemy następujące pomiary instalacji elektrycznych:
-rezystancji instalacji
-impedancji pętli zwarcia
-wyłączników różnicowo – prądowych
-skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń
-ciągłości przewodów ochronnych
-rezystancji uziemień roboczych

Serwisu i konserwacji – oferujemy prowadzenie stałej konserwacji oraz przeglądów serwisowych urządzeń elektrycznych i teletechnicznych tj:
-rozdzielnic elektrycznych
-systemów teletechnicznych
-agregatów prądotwórczych i ups.

Projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

Przygotowując projekt dokładamy wszelkich starań by stworzyć projekt optymalny, czyli taki który pozwala na uwzględnienie wszystkich potrzeb i celów jakim będzie służyć przyszła instalacja elektryczna wraz z systemami teletechnicznymi.

Potrzebujesz elektryka ? Zadzwoń teraz

tel. + 48 503 75 03 03