Współpraca w 4 krokach

Dlaczego właśnie my?

Dla naszych Klientów zawsze szukamy najlepszych rozwiązań. A najlepsze rozwiązania to niekoniecznie te najdroższe. Kluczowe jest dla nas jak najlepsze poznanie potrzeb klienta i stworzenie dobrego projektu, a dobry projekt – to projekt przemyślany. Zanim zrobimy pierwszy otwór w ścianie i położymy pierwszy metr kabla wnikliwie badamy możliwości, potrzeby oraz ewentualne przeszkody, zarówno od strony technicznej jak i użytkowej. Instalacje wykonujemy z dużą starannością oraz dbałością o estetykę. Dobieramy wysokiej jakości sprzęt, zapewniający wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Działając od wielu lat na rynku specjalistycznych usług mamy świadomość jak ważna jest opinia Klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań nie tylko o to, by klient otrzymał usługę wysokiej jakości, ale także o to, by nasze wzajemne relacje od początku do końca współpracy układały się wzorowo.

Jak pracujemy?
krok 1
U

Analizujemy

Wywiad i wizja lokalna.

Aby przedstawić Państwu rzetelną wycenę oraz zaproponować właściwe rozwiązania musimy najpierw poznać miejsce instalacji oraz Państwa potrzeby. Dlatego pierwszym krokiem jest kontakt z nami w celu umówienia się na bezpłatną konsultację. Podczas spotkania nasz specjalista dokona szczegółowych oględzin miejsca instalacji oraz porozmawia o Państwa potrzebach i oczekiwaniach.

W przypadku modernizacji istniejącej już instalacji konieczne jest przeprowadzenie, inwentaryzacji stanu zastanego. Jej celem jest poznanie infrastruktury, sposobów prowadzenia okablowania, rozmieszczenia punktów elektrycznych itp. W wielu przypadkach wystarcza tzw. inwentaryzacja skrócona dotycząca na ogół obszarów problemowych. Inwentaryzację skróconą wykonujemy bezpłatnie, natomiast
koszt inwentaryzacji szczegółowej zależy od zakresu oraz rozległości infrastruktury i jest ustalany indywidualnie.

Inwentaryzacja

krok 2

k

Projektujemy

Projekt

l

Będąc w posiadaniu kompletu informacji uzyskanych w trakcie wywiadu, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji przystępujemy do projektowania rozwiązań . Jeżeli rozwiązań jest więcej to przedstawiamy je Państwu w sposób wariantowy, dzięki czemu to Państwo decydujecie o wyborze rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze biorąc pod uwagę koszty i możliwe do uzyskania efekty.

Integralną częścią projektu jest także wycena. W przypadku rozwiązań wariantowych wycena uwzględnia dokładne różnice pomiędzy poszczególnymi opcjami.
Czasami nie jesteśmy w stanie podać dokładnej wyceny. Dzieje się tak np. w sytuacji gdy budynek nie ma dokumentacji budowlanej lub jest utrudniony dostęp do kanałów technicznych, co uniemożliwia np. precyzyjne określenie długości kabla. Wówczas podajemy tylko koszty szacunkowe, wyraźnie zaznaczając, który element wyceny został oszacowany w przybliżeniu.

Ostatnim elementem przygotowań przed przystąpieniem do realizacji prac jest podpisanie umowy. Precyzuje ona zakres i harmonogram prac, dostawy urządzeń i materiałów a także terminy realizacji. Umowa jest podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawienia faktury.

Wycena i umowa
h

krok 3

Realizujemy

Wdrożenie

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych i podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji. Prace wykonują specjaliści z odpowiednimi (udokumentowanymi) kwalifikacjami i doświadczeniem. Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie zawsze konsultujemy z Klientem. Dokładamy wszelkich starań by prace zaczynały się i kończyły w ustalonym terminie.

Po zakończeniu prac i przeprowadzeniu koniecznych testów przekazujemy inwestorowi zrealizowaną instalację. Przekazanie jest zakończone podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, który jest podstawą do wystawienia przez nas faktury VAT.

Odbiór techniczny
Z

krok 4

Wspieramy

Szkolenie

Jednym z podstawowych elementów naszej pracy jest zapoznanie użytkownika /użytkowników z działaniem wdrożonych rozwiązań. Oferujemy bezpłatne szkolenia w podstawowym zakresie, tak by użytkownik mógł bezproblemowo korzystać z wszystkich funkcji zainstalowanego systemu.

Zarówno nasze usługi jak i sprzęt objęte są gwarancją. Na podstawowe usługi otrzymujecie Państwo 2 letnią gwarancję, a na okablowanie z certyfikacją nawet do 25 lat. Z kolei okres gwarancji na dany sprzęt zależy od jego producenta. Gwarancja na usługi jest niezależna od gwarancji na sprzęt. Każdy Klient zawsze może liczyć na nasze wsparcie techniczne.

Pomoc techniczna

Dodatkowo zachęcamy do podpisania umów serwisowych na usługi. Dzięki temu macie Państwo zapewniony serwis instalacji oraz możliwość szybkiej reakcji w przypadku awarii.

Zapraszamy do kontaktu. Porozmawiajmy już dzisiaj