Instalacje teletechniczne

cctv kamera

Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Skrót CCTV („Closed Circuit TeleVision”), w najprostszym tłumaczeniu oznacza telewizję w układzie zamkniętym, nazywany jest także systemem nadzoru wizyjnego. Jest niezwykle popularnym narzędziem ułatwiającym ochronę mienia i osób. Instalowany w budynkach użyteczności publicznej…

sygnalizacja włamania FM-Serwis

Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Należą do podstawowych systemów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i budynków. Jego zadaniem jest wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu, czy też naruszenie terenu zewnętrznego. W przypadku naruszenia …

kontrola dostępu FM-SERWIS

Systemy kontroli dostępu ACC

Systemy kontroli dostępu dają użytkownikom możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść, co ma kluczowe znaczenie w kwestii ochrony budynku.
Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest…

Systemy rejestracji czasu pracy RCP

systemy RCP odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Według użytkowników, już samo zainstalowanie systemu podnosi poziom dyscypliny wśród pracowników, powodując spadek liczby spóźnień i przerw w pracy, co w sposób bezpośredni przekłada się na…

Systemy domofonowe i video-domofonowe

zapewniają użytkownikom jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo. Obecnie największą popularnością cieszą są instalacje video-domofonowe montowane zarówno w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz firmach. Najważniejszą funkcją…

Systemy sygnalizacji pożaru i systemy oddymiania

Obowiązkowo z mocy prawa systemy sygnalizacji pożaru instaluje się w dużych obiektach budowlanych, zwłaszcza takich gdzie występuje natężony ruch osobowy jak np. centra handlowe, urzędy, instytucje,itp.
Rozporządzenie Ministra Spraw…