Systemy kontroli dostępu ACC

Systemy kontroli dostępu dają użytkownikom możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść, co ma kluczowe znaczenie w kwestii ochrony budynku.
Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych, oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. Często systemy te stosuje stosuje się do zabezpieczeń pojedynczych pomieszczeń o strategicznym charakterze jak np. magazyny, serwerownie. W zależności od potrzeb użytkownika systemy kontroli dostępu występują w różnych konfiguracjach: od bardzo prostych narzędzi kontroli ruchu jak np. nadzór pojedynczych drzwi, aż po kompleksowe instalacje połączone z innymi systemami bezpieczeństwa (alarmy, monitoring, systemy przeciwpożarowe). Najczęściej system kontroli dostępu zintegrowany jest z systemami rejestracji czasu pracy RCP.

W zależności od wielkości i rodzaju obiektu, oraz Państwa indywidualnych potrzeb dobierzemy optymalne rozwiązania systemu kontroli dostępu. Oferowane przez nas systemy mogą zapewniać nie tylko kontrolę ruchu osób, ale i aktywny nadzór nad kontrolowanym obszarem, rejestrację wszystkich zdarzeń, automatyzację funkcji kontroli ruchu oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie obiektu. Zaletą oferowanych przez naszą firmę systemów jest konstrukcja modułowa, która umożliwia późniejszą rozbudowę. Możemy także wykonać modernizację istniejącego już systemu kontroli dostępu.